Стив Джобс
iPad, iPhone, iPod
Стив Джобс HD
Пекло (2007)
iPad, iPhone, iPod
Пекло (2007)